Kefalonija i muzeji

Osim muzeja u Argostoliju preporučujemo vam da obidjete Nautical Museum of Sami. Sami je najstarija luka na Kefaloniji. Pominje se i u Homerovoj Odiseji. U želji da sačuva pomorska tradiciju i uspomene na bezbroj kefalonaca koji su živote izgubili u dubokim morskim vodama Sotiris Marketos je napravio muzej. Rodjen i odrastao u u Samiju, sin mornara, od malena je bio fasciniran brodovima. Svoj život i svoj ne verovatan talenat posvetio je pravljenju brodova koji su izloženi.
U muzeju su izlažene sve vrste plovila tradicionalne grčke brodogradnje, i ne samo to. Eksponati su napravljeni od različitih vrsta drveta dužine od 1,20 do 4 m u skladu sa specifikacijama za brodogradnju, obraćajući pažnju na najsitnije detalje svakog tipa posebno. Izložba vodi posetioce na 3500 godina dugo putovanje sa dvadeset četiri drvena plovila. Za više informacija posetite: https://www.nmsamis.gr/.

Obavezno obidjite i Same’s Archaeological Collection. Izložba je struktuirana u 5 prostorija. Izloženi su predmeti od Ranog Bronzanog perioda do Ranog Vizantijskog doba. Na poseban način prikazan je element Voda i njena uloga u istoriji grad ai predmeti koji pokazuju različite aktivnosti iz života ljudi na ovom području. Posebna prostorija je posvećena prelepim Rimskim mozaicima. Pronađeni su u raznim iskopavanjima u Samiju i potiču sa privatnih i javnih prostora. Prikazuju tehnike i motive koji karakterišu mozaičku umetnost u rimskom i kasnorimskom Samiju, i oslikavaju život u doba starog Rima.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

BANK